CEEH logo ceeh rapporter

Forside

Foto: Vattenfall
Centre for Energy, Environment and Health (CEEH) er et strategisk forskningscenter for Energi, Miljø og Helbred.
CEEH er et tværfagligt samarbejde der skal understøtte planlægning af Danmarks fremtidige energisystemer, hvor både de direkte omkostninger samt de indirekte omkostninger til miljø, klima og helbred medtages. Der vil blive arbejdet med et antal mulige scenarier for størrelsen og typen af fremtidens energiproduktion og tilhørende emissioner.
Projektet er finansieret af det Strategiske Forskningsråd og løber over 5 år fra januar  2007. Centeret sluttede 30. Juni 2012, men arbejdet med at simulere luftforurening og helbredsomkostninger er stadig igang. 


CEEH's videnskabelige arbejde bliver dokumenteret i en serie rapporter udgivet her på siden. Rapporterne kan læses her -->


Esben Meulengracht Flachs phd afhandling:
"Construction of a Health Impact Assessment Model - with applications to smoking and air pollution
"


Ny CEEH rapport:
"Description of the HIA line in the CEEH integrated modelling chain"


Link til udgivelsen  

CEEH's statusrapport 2012 til Programkommitteen for Bæredygtig Energi og Miljø 

Se statusrapporten her


Ny CEEH rapport:
"CEEH's beregninger af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens scenarier
"


Link til udgivelsen  
Se pressemeddelelsen: Sparede helbredsomkostninger fra luftforurening ved et fossilfrit dansk energisystem

CEEH's statusrapport 2011 til Programkommitteen for Bæredygtig Energi og Miljø 

Se statusrapporten her


Ny CEEH rapport:
"Assessment of HealthCost Externalities of Air Pollution at the National Level using the EVA Model System
"

NB! En ufærdig version af rapporten har ved en fejl ligget tilgængelig på vores websted mandag morgen d. 28 marts 2011.  Den ufærdige rapport indeholder ikke de endelige data. Desværre er flere kommet til at downloade denne version, frem for den endelige version. Vi beklager meget og vil gerne opfordre til at man i stedet downloader den endelige version.

Link til udgivelsen
  
Se pressemeddelelsen: Luftforurening koster samfundet milliarder

CEEH interessentforum - 3. Marts 2011 - kl 13:00 – 16:00 - Statens Institut for Folkesundhed - Store Mødelokale, 1. sal

Se programmet her


Artikel om CEEH i EU's udgivelse: Public Service Review, Issue 20, p568-570

Link til udgivelsen her


CEEH's statusrapport 2010 til Programkommitteen for Bæredygtig Energi og Miljø 

Se rapporten her


Centerets midtvejsrapport er færdiggjort

Se rapporten her (html)         Download rapporten (pdf)


Se CEEH's præsentationsfolder (pdf)
Se CEEH poster (engelsk) (pdf)

Se samlet arbejdsprogram (engelsk) (pdf)

De første forskningsresultater blev præsenteret ved KU's klima konference i marts 2009

Se abstractet Se præsentationen

Forskningsresultater præsenteret ved European Geosciences Union General Assembly (EGU), Vienna, Austria, April 2009

Se posteren (pdf)

CEEH's statusrapport 2009 til Programkommitteen for Bæredygtig Energi og Miljø 

Se rapporten (pdf)


Den første CEEH Energi Eksternalitets Workshop blev afholdt 6. og 7 februar 2008 på Risø-DTU 

Se programmet her - Se præsentationerne her


En række phd projekter har været tilknyttet CEEH:  

Se mere her