CEEH logo ceeh rapporter

Forskning

CEEH er et strategisk forskningscenter i Energi, Miljø og Helbred påbegyndt januar 2007. De videnskabelige arbejdsopgaver i centeret er fordelt mellem seks arbejdspakker (WP-1..6). Den syvende arbejdspakke (WP-7) indeholder alle de ikke-videnskabelige arbejdsopgaver. Se arbejdspakkerne og det samlede arbejdsprogram for første år i centeret.

Det videnskabelige arbejde i centeret vil danne grundlag for i alt 4 phd-projekter og 4 postdoc-projekter.

Nogle af CEEHs videnskabelige resultater kan ses i centerets faglige midvejsrapport

Centeret er et samarbejde mellem de videnskabelige discipliner: meteorologi, medicin, systemanalyse og statistik. Modelværktøjer fra disse discipliner skal samlet danne grundlag for en optimering af Danmarks fremtidige energiforsyning. Der vil blive fokuseret på sundhedmæssige omkostninger ved partikelforurening. Kendskab til partikelforureningens omfang og dens skadelige virkninger på mennesker og miljøet skal bruges i atmosfæriske transportmodeller, sammen med registre over befolkningens beboelser, aldersfordeling og sundhedstilstand. Resultaterne herfra skal bruges til at beregne de indirekte omkostningerne for samfundet ved energiforbrug, som igen skal bruges til at optimere energiforbruget i Danmark.

Et modelflow diagram for CEEH

flow


I centeret skal vi beregne omkostninger under forskellige energiscenarier og under forskellige tidspunkter frem til år 2050. Modelberegningerne vil være en iterativ process idet de beregnede energi-scenarier danner basis for partikel-emmisions-scenarier.
Dato: 02-Dec-2009