CEEH logo ceeh rapporter

CEEH interessentforum

3. Marts 2011 kl 13:00 – 16:00

Statens Institut for Folkesundhed - Store Mødelokale, 1. sal

 

Det vil glæde os at se dig til Centre for Energy, Environment and Health (CEEH) interessentforum torsdag d. 3 marts, kl. 13:00 – 16:00, i Store Mødelokale på Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5 A 1353 København K.

Målgruppen er primært forskere og repræsentanter fra firmaer, institutioner, styrelser, samt enkeltpersoner med interesser i CEEH. Alle interesserede kan deltage  i CEEH’s interessentforum.

De to hovedformål med CEEH’s interessentforum er at give særligt interesserede mulighed for at have tilgang til en detaljeret og aktuel information om CEEH aktiviteterne og at kunne yde ekstern rådgivning overfor CEEH og derigennem også potentielt påvirke aktiviteterne i CEEH.

Mere information om CEEH kan findes på www.ceeh.dk.

Deltagelse i CEEH’s interessentforum, bedes meddelt ved at sende en mail til Marie-Louise Siggaard-Andersen mlsa@nbi.ku.dk.

Med venlig hilsen

Eigil Kaas

Program:

13:00 – Vi mødes i Store Mødelokale

13:10 – Åbning ved Professor Eigil Kaas, Københavns Universitet – Centerleder  

13:15 – Partikler og sundhed: Jakob Bønløkke, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

13:45 – Nye beregninger af sundhedsomkostninger ved luftforurening i Danmark: Jørgen Brandt, Danmarks Miljø Undersøgelser, Aarhus Universitet

14:15 – Kaffe mm.

14:45 – CEEH’s analyse af sundhedsomkostninger i Klima Kommissionens Energiscenarier:  Professor Eigil Kaas

15:15 – Strategi for CEEH’s forestående arbejde

15:30 – Diskussioner


Dato: 18-Feb-2011