CEEH logo ceeh rapporter

Kontakt til CEEH

Eigil Kaas, professor, centerleder
    email: kaas@gfy.ku.dk
    telefon: (+45) 35 32 05 14

Marie-Louise Siggaard-Andersen, manager
    email: mlsa@gfy.ku.dk
    telefon: (+45) 35 32 06 08

Torben Sigsgaard, professor, vicecenterleder
    email: ts@mil.au.dk

Alexander Baklanov, senior forsker, vicecenterleder
    email: alb@dmi.dk

Post adresse:

Centre for Energy, Environment and Health
Planet og Geofysik, Københavns Universitet
Juliane Mariesvej 30, 2100 Kbh. Ø., Danmark

Se kort


Dato: 17-Jun-2007