CEEH logo ceeh rapporter

Offentlige rapporter

Ny opdateret version af energistyrelsens energikatalog

EU energy trends to 2030 — UPDATE 2009

WHO Air Quality Guidelines 2005

IPCC Expert Meeting Scenario Report

IPCC 2001 technical report

Troels Lund Poulsens strategiplan: ren luft til alle (juni 2008)

Energistyrelsens temaside om CO2 kvoter (12 februar 2008)

Høring for Folketingets Trafikudvalg om Fremtidens infrastruktur Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. februar 2008

OECD's miljørapport (25 januar 2008) kan downloades fra DR.dk

Fødevarestyrelsens rapport om biomasse (24 januar 2008) kan downloades her Omtale i Berlingske Tidende her

Klima målsætning for Danmark (Energipakke 23 januar 2008) på Europakommissionens  hjemmeside

Notat fra Energistyrelsen om fremtidige energipriser (12 februar 2008)

Basisfremskrivning af Danmarks energiforbrug frem til 2025 - udgivet af energistyrelsen 21. januar 2008

Læs om "En visionær Dansk Energi Politik" på energistyrelsens hjemmeside

Infrastruktur-kommissionens rapport (10 januar 2008)

Energi07 - en samlet rapport om dansk energiforskning udgivet 14. juni 2007.

Energy The Danish Way - udgivet af udenrigsministeiet

Miljøstyrelsens rapporter

WHO's rapporter om miljø og sundhed

Directorate-General 'Health and Consumer Protection' rapporter om sundhed  fra Europakommissionen

The EU's Contribution to Shaping A Future Global Climate Change Regime fra Europakommissionen udgivet januar 2007

IPCC raporter og sammendrag for politikere:
Working group III reports:
Working group II reports:


Danish air emission inventory - Dansk Miljø Undersøgelse's opgørelse over luftforurening i Danmark

Sundhedseffekter af luftforurening – beregningspriser - Faglig rapport fra DMU, nr. 507
Dato: 01-Nov-2010