CEEH logo ceeh rapporter

Nyheds arkiv

28/9 2010
Klimakommissionen har netop offentliggjort deres rapport: Grøn energi

9/8 2010
Ny artikel i Environmental Health om luftborne partikler og ødelæggelse af mitochondria

22/7 2010
Ny artikel i Environmental Health om sociale og sundhedsmæssige forhold for mennesker, der bor langs traffikerede veje i Rom

Juli 2010
Ny opdateret version af energistyrelsens energikatalog

8/12 2009
Ny artikel i BMC Public Health om Langtids eksponering af partikel og dødelighed - et review af Europæiske studier


27/11 2009
Artikelserie i The Lancet om sundhedsgevinst ved reduktion af CO2 - se summary

17/11 2009
Nyt fra WHO: Climate Change and Global Health: linking science with policy

30/10 2009
Environmental Sciences special issue: "Energy Efficiency: how far does it get us in controlling climate change?"

22/10 2009
Ny rapport fra DMU :Ship emissions and air pollution in Denmark - Present situation and future scenarios

21/10 2009
Første Europæiske Energi Konference, Barcelona 19-23 April 2010


20/10 2009
Ny rapport fra verdensnaturfonden: Climate Solutions 2: Low-Carbon Re-Industrialisation

31/8 2009
Ny rapport fra IDA. IDA klimaplan 2050 - baggrundsrapport

20/8 2009
Ny artikel i Public Health om effekter af langtidspåvirkning af luftforurening

9/6 2009
Informationsmøde om energiprogrammet – EU's 7. rammeprogram 18 juni i København

28/2 2008
Ny artikel om sammenhæng mellem luftforurenings-sygdomme og luftforurening

Nye artikler om luftforurening og sygelighed/dødelighed i Rom og i England

27 februar 2008:
Høring for Folketingets Trafikudvalg om Fremtidens infrastruktur

26/2 2008
Ny artikel om sundheds- eftervirkninger af forurening i 60'erne og 70'erne i Japan

12/2 2008
Notat fra Energistyrelsen om fremtidige energipriser

30/1 2008
Energikonference i Pakistan 10-12 august 2008

25/1 2008
Ny miljørapport fra OECD

23/1 2008
Præsentation af Europa Kommissionens energipakke

15/1 2008
Nyt tidsskrift: "Energy Efficiency"

10/1 2008
Ny rapport fra Infrastruktur-kommissionen

3/1 2008
Nyt tidsskrift: Air Quality, Atmosphere and Health

25/10 2007
Ny rapport fra Forenede Nationers Miljøprogram

10/9 2007
Ny artikel i "Environmental Health" om luftforurening og hjertesygdomme

31/8 2007
Ny bog om energi og miljø-politik: Energy and American Society – Thirteen Myths

24/8 2007
Ny artikel i "Environmental Health" om partiklers sundhedsskadelige virkning


13/7 2007
Ny rapport om  børnedødelighed og luftforurening

3/7 2007
Ny rapport fra DMU om forurening fra diesel biler

21/6  2007
FIST holder informationsmøde om energiforskningsprogrammer 15. august i Fredericia

13/6 2007
Nyt fra Equity, Health & Human Development

22/5 2007
Pressemeddelelse om sundhed og energi

14/5 2007
Præsentation af centeret 14/5

Dato: 05-Jan-2011