CEEH logo ceeh rapporter


Sparede helbredsomkostninger fra luftforurening ved et fossilfrit dansk energisystem

 
CEEH (www.ceeh.dk) udgiver 14. nov. 2011 rapporten:

”CEEH’s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb”

( URL: www.ceeh.dk/ CEEH_Reports/Rapport_10)

Hvor stor er den reelle omkostning ved gradvist at indføre et fossilfrit dansk energisystem? Klimakommissionen konkluderede, at ekstraomkostningerne for samfundet frem til år 2030 er mellem 2 og 5 mia. kr. om året. Men Klimakommissionens beregnede ekstraomkostninger indeholder ikke gevinster fra sparede såkaldte eksternaliteter som f.eks. helbredseffekter. Det strategiske forskningscenter for energi, miljø og helbred (CEEH) har regnet sig frem til, at energiforsyningen i dagens Danmark giver udslip af forurenende stoffer, som medfører helbredsomkostninger i Europa på omkring 15 mia. kr. om året. Detaljerede CEEH-beregninger over konsekvenserne af at følge Klimakommissionens fremtidsforløb viser, at frem til år 2030 vil de årlige besparelser i helbredsomkostninger i Europa fra danske udslip ligge på omkring 2-3 mia. kr. Det betyder, at ekstraomkostningen ved at følge fremtidsforløbene hen mod et fossilfrit Danmark vil reduceres med 40-130%, afhængig af det valgte fremtidsforløb. Efter år 2030 vil den relative besparelse dog være mindre, dels fordi det sidste skridt mod at helt fossilfrit Danmark er ganske dyr, dels fordi ny og renere forbrændingsteknologi under alle omstændigheder forventes implementeret, også hvis man fortsat anvender fossile brændsler.

CEEH er et strategisk forskningscenter i Energi, Miljø og Helbred påbegyndt januar 2007. Centret er et samarbejde mellem de videnskabelige discipliner: atmosfærefysik og -kemi, sundhedsvidenskab og energisystemanalyse. CEEH har skabt et modelsystem til økonomisk optimering af fremtidens energisystemer. Den aktuelle rapport, som vurderer helbredseffekterne fra Klimakommissionen scenarier, er et eksempel på, hvordan systemet kan anvendes.

Kontaktpersoner:

Hovedforfatter: Kenneth Karlsson, Danmark Tekniske Universitet, Risø. Tlf. 4677 5117

Leder af CEEH: Eigil Kaas, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. Tlf. 35320514. Mobil tlf: 26149302Dato: 13-Nov-2011