CEEH logo ceeh rapporter

Baggrund for CEEH 

Danmarkskort: Google Earth
Formålet med ’Centre for Energy, Environment and Health’ er at udvikle et beslutningsstøttesystem, der arbejder på tværs af faggrænser i en samlet forskningsindsats, der skal klarlægge sammenhænge mellem den fremtidige energiproduktion i Danmark, miljø og sundhed samt optimere disse økonomisk.

For at opnå den nødvendige tværfaglighed samler centret ekspertise fra Københavns Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Statens Institut for Folkesundhed, Forskningscenter Risø, Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed og Danmarks Meteorologiske Institut. Centeret skal undersøge, hvordan forskellige energityper påvirker miljøet, samt hvad der sker med mennesker, når de udsættes for forskellige typer luftforurening.

Centeret vil definere en række fremtidige scenarier for forbrug af forskellige typer energi i Danmark, med det formål at undersøge scenariernes miljø-/forureningseffekt under forskellige relevante klimascenarier. I arbejdet skal også indgå de økonomiske vurderinger af samspillet mellem energiproduktion, miljøet og vores sundhed.

Der skal laves meteorologiske modelberegninger af, hvordan forureningen spredes fra kilden til dér, hvor folk befinder sig - det skal beskrives, hvad der sker med folks helbred, når de bliver syge af forurening - der skal laves beregninger på, hvad sygdommene koster for samfundet, og så skal det beregnes, hvad det vil koste for samfundet at mindske forureningen. Forskningscentret skal også se på effekten af nye miljøvenlige former for energiproduktion.

Det har gennem længere tid været kendt, at der en sammenhæng mellem luftforurening fra fossile brændstoffer og menneskers helbred. F.eks. koster partikelforurening fra biler hvert år flere menneskeliv end trafikulykker gør. I det komplicerede netværk af helbredsmæssige påvirkninger, økonomiske betragtninger og klimaændringer, er sammenhængende uklare for alle, men økonomiske prioriteringer er i alle tilfælde nødvendige, både privat og på landsplan. Vores fælles fremtid sikres bedst ved at disse prioriteringer baseres på et solidt beslutningsgrundlag.


Dato: 03-Jun-2008