CEEH logo ceeh rapporter

CEEH's styregruppe udgøres af

Gæs på Lyngbyvejen. Foto: MLSA
 • Eigil Kaas (KU) Centerleder
 • Torben Sigsgaard (AU) Vicecenterleder
 • Alexander Baklanov (DMI) Vicecenterleder
 • Roman Nuterman (DMI)
 • Kenneth Karlsson (Risø DTU)
 • Mikael Skou Andersen (DMU/AU)
 • Jørgen Brandt (DMU/AU)
 • Jakob Bønløkke (AU)
 • Henrik Brønnum-Hansen (SIF/SDU)
 • Jan Sørensen (CAST/SDU)
 • Marie-Louise Siggaard-Andersen (NBI)
 • Per Ponsaing (DONG Energy) Eksternt medlem
Mikael Skou Andersen (DMU/AU) er pr. 26 maj 2008 indtrådt i CEEH's styregruppe i stedet for Jesper Christensen (DMU/AU)

Roman Nuterman (DMI) er pr. 1 september 2009 indtrådt i CEEH's styregruppe i stedet for Allan Gross (DMU/AU tidligere DMI))

Styregruppen mødes 3-4 gange årligt og kan udnævne evt. nye medlemmer.

Den ansvarlige for CEEH er centerlederen Professor Eigil Kaas, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. To vicecenterledere, Professor Torben Sigsgaard, Aarhus Universitet og Seniorforsker Alexander Baklanov, Danmarks Meteorologiske Institut, vil fungere som daglig ledelse i situationer, hvor formanden er fraværende. CEEH's manager, Marie-Louise Siggaard-Andersen, assisterer med daglige ledelsesopgaver i centeret og varetager management af centerets økonomi, regnskaber og budgetter. 
 


Dato: 07-Sep-2009