CEEH logo ceeh rapporter

Kort projektpræsentation

Foto: Christina
        Bilde, ARKEN Museum for Moderne Kunst

Centre for Energy Environment and Health (CEEH) er et energiforskningsprojekt under Forsknings- og Innovationsstyrelsens programkommite for Energi og Miljø (EnMi).

CEEH skal udvikle et system til at understøtte planlægning af Danmarks fremtidige energisystemer, hvor både de direkte omkostninger samt de indirekte omkostninger til miljø, klima og helbred medtages. Der vil blive arbejdet med et antal mulige scenarier for størrelsen og typen af fremtidens energiproduktion og tilhørende emissioner.

CEEH er et samarbejde mellem

Niels Bohr Institutet-KU , Danmarks Meteorologiske Institut , Danmarks Miljøundersøgelser - AU , Statens Institut for Folkesundhed - SDU , Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi - Risø DTU , Center for Anvendt Sundheds­tjeneste forskning og Teknologi vurdering - SDU , Institut for Folkesundhed-AU

under ledelse af professor Eigil Kaas, Niels Bohr Institutet (KU)

kaas@gfy.ku.dk, tlf: 35 32 05 14

Læs mere om centerets ledelse ..

CEEH er påbegyndt i 2007 og løber frem til juni 2012 med en rammebevilling på 25.211.049 kr. der administreres af Københavns Universitet.Dato: 24-Feb-2012