CEEH logo ceeh rapporter

Præsentationen af CEEH

Afholdt 14. maj 2007 under et energiforskningsseminar arrangeret af det Strategiske Forskningsråds programkomite for Energi og Miljø for bevillingshavere under det Strategiske forskningsråd – Programkomiteen for Energi og
Miljø (EnMi).

Centre for Energy, Environment and Health

Eigil Kaas,
Niels Bohr Institutet
Københavns Universitet

Formål

Udvikle et beslutningsstøttesystem til brug for planlægning og optimering af fremtidens danske energiforsyning under hensyntagen til ”eksternaliteter” inden for miljø (inkl. klima) og sundhed.

Baseret på tværfaglig ekspertise:

    •Systemanalytikere
    •Læger
    •Statistikere
    •Meteorologer (fysikere, kemikere)

Fælles sprog: Penge og minimering af udgifter

Institutioner

    •KøbenhavnsUniversitet, NielsBohr Institutet(KU)
    •DanmarksMeteorologiskeInstitut(DMI)
    •Århus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)
    •Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed (SIF)
    •Danmarks Tekniske Universitet, RISØ. (RISØ)
    •Syddansk Universitet, CAST (SDU)
    •Århus Universitet, Institut for Folkesundhed (AU)

Organisation

Bestyrelse

Eigil Kaas, KU
Allan Gross, DMI
Alexander Baklanov, DMI
Kenneth Karlsson, Risø
Jesper Christensen, DMU
Jørgen Brandt, DMU
Jakob Bønløkke, AU
Torben Sigsgaard, AU
Henrik Brønnum-Hansen, SIF
Knud Juel, SIF
Jan Sørensen, SDU
Per Ponsaing, Dong Energy

Ledelse

Eigil Kaas, Director
Torben Sigsgaard, Vicedirector
Alexander Baklanov, Vicedirector
Marie-Louise Siggaard-Andersen, Manager


Produkt

Beregnede ”totale”omkostninger ved forskellige scenarier for valgte kombinationer af energiforsyning
Forslag til totaloptimeret dansk energiforsyningssystem.

Metoder

Extern E


Modeller i CEEH

Energisystem modeller (fx. Balmorel og MARKAL-TIMES)
Atmosfæriske ACT modeller (beregner lokale eksponeringer ud fra geografisk distribuerede udslip)
Fysiologiske sammenhænge (dose-respons funktioner)
Statistiske modeller (sammenhænge mellem eksponeringer og sygdomsfrekvens / miljøeffekter)
Modeller (relationer, tabeller) for omkostninger. Fx pris for tabt leveår.
Modelsystemer (fx EVA (Economic Value of Air pollution)

Scenario for energiproduktion

Tekstboks: Scenario for energiproduktion


Uddannelse inden for CEEH

Ph.D. studier

Aktuel plan: 6 direkte finansieret + 2 eksternt finansieret

Post Doc

2-3 forløb

Status per 1/5

  • Der har ved starten af året været afholdt et ”kick-off” møde for centerets deltagere
  • Der er på nuværende tilspunkt blevet ansat en postdoc og en postdoc/manager på bevillingen.
  • Der er tilknyttet to eksternt finansierede Ph.D. studerende til centeret ved hhv. DMU og DMI
  • Der er optaget et eksternt medlem i bestyrelsen: Per Ponsaing fra Dong Energy. Det er planen at have endnu et eksternt medlem.
  • Centeret skal præsenteres ved en International Energi Workshop 25-29/6 i San Francisco og for Energistyrelsen 12/6.dvikle et beslutningsstøttesystem til brug for planlægning og optimering af fremtidens danske energiforsyning under hensyntagen til ”eksternaliteter”inden for miljø(inkl. klima) og sundhed.

Dato: 03-Jun-2008